Strona główna | Kierunki studiów
 

KIERUNEK: ELEKTROTECHNIKA

stopnie i systemy studiów:

 

I stopnia stacjonarne inżynierskie we Wrocławiu oraz w  Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Legnicy


I stopnia niestacjonarne inżynierskie we Wrocławiu realizowane podczas 11 zjazdów sobotnio-niedzielnych przez 8 semestrów


II stopnia stacjonarne magisterskie we Wrocławiu w specjalnościach:

Elektroenergetyka

Elektrotechnika przemysłowa
Odnawialne źródła energii
Control in Electrical Power Engineering (studia w języku angielskim)

Renewable Energy Systems (studia w języku angielskim)


II stopnia niestacjonarne magisterskie we Wrocławiu realizowane podczas 11 zjazdów sobotnio-niedzielnych przez 4 semestry w specjalnościach:

Elektroenergetyka
Elektrotechnika przemysłowa


Studenci mają możliwość studiowania w zakresie szeroko pojmowanej elektrotechniki, a więc problemów związanych z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej.
Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Można zatem powiedzieć, że studia te zapewniają poznanie tych wszystkich zagadnień, które pozwolą absolwentowi na znalezienie atrakcyjnej i ciekawej pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, jak również dadzą niezbędną wiedzę do uruchomienia własnej firmy w branży elektrotechnicznej.

 

 

KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA

stopnie i systemy studiów:


I stopnia stacjonarne inżynierskie we Wrocławiu


II stopnia stacjonarne magisterskie we Wrocławiu w specjalnościach:

Automatyka i sterowanie w energetyce
Automatyzacja maszyn, pojazdów i urządzeń


Studia na kierunku Automatyka i Robotyka dają możliwość doskonalenia umiejętności w zakresie szeroko pojmowanej automatyki przemysłowej i energetycznej.

Studenci kierunku Automatyka i Robotyka zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i konstrukcji układów automatyki elektroenergetycznej, cyfrowych systemów sterowania, oprogramowania i eksploatacji procesów technologicznych i obiektów związanych z systemami wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej oraz sterowania urządzeniami wykonawczymi w przemyśle wydobywczym, przetwórczym, transporcie i obiektach komunalnych.


 

KIERUNEK: MECHATRONIKA

stopnie i systemy studiów:


I stopnia stacjonarne inżynierskie we Wrocławiu

 

Studia na kierunku kształcenia Mechatronika dostarczają wiedzy z zakresu mechaniki, elektrotechniki, informatyki, metrologii, automatyki i robotyki, teorii i techniki sterowania. Tak szeroki, specyficzny dla kierunku Mechatronika obszar kształcenia nie tylko znakomicie przygotowuje do kontynuowania studiów II stopnia, ale tworzy również unikatową w skali kraju sylwetkę absolwenta, inżyniera wszechstronnie wykształconego, przygotowanego do podjęcia wyzwań w każdej praktycznie dziedzinie współczesnej nauki i techniki. Absolwent posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu, wdrażaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych. Jest przygotowany do pracy w interdyscyplinarnych zespołach.Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-02 14:03
 
 do góry drukuj poleć stronę kontakt na skróty
Powiązane artykuły: